كرم مرطوب كننده پوست های خشك صورت - Urea 5 آردن

كرم مرطوب كننده پوست های خشك صورت - Urea 5 آردن


  • كرم مرطوب كننده پوست های خشك آردن - Urea 5 آردن مناسب پوست خشک صورت
  • رفع زبری، کشیدگی و خارش ناشی از خشکی پوست
  • كرم مرطوب كننده پوست های خشك آردن - Urea 5 آردن بدون ایجاد چربی اضافی روی پوست
  • ۵۰ گرم