لوسيون مرطوب كننده پوستهای بسيار خشك - Urea 10

لوسيون مرطوب كننده پوستهای بسيار خشك - Urea 10


  • لوسيون مرطوب كننده پوستهای بسيار خشك - Urea 10 مناسب پوست بسیار خشک بدن
  • رفع زبری، کشیدگی و خارش ناشی از خشکی پوست
  • لوسيون مرطوب كننده پوستهای بسيار خشك - Urea 10 مناسب برای نواحی قوزک، کف پا، بازو، آرنج و زانو
  • بدون ایجاد چربی اضافی و سنگینی روی پوست
  • ۷۵ گرم