كرم لايه بردار ملايم ويتامينه آردن - AHA 7

كرم لايه بردار ملايم ويتامينه آردن - AHA 7


  • كرم لايه بردار ملايم ويتامينه آردن - AHA 7 مناسب جهت افراد با پوستهای معمولی
  • كرم لايه بردار ملايم ويتامينه آردن - AHA 7 لایه بردار ملایم حاوی ۷ %اسید گلیکولیک خالص
  • مناسب در زمان شروع درمان با AHA
  • حذف لایه خارجی و کاهش چین و چروکهای سطحی پوست
  • آزاد سازی تدریجی مواد مؤثر بر پایه ساختمان
  • لیپوزومی فرآورده
  • كرم لايه بردار ملايم ويتامينه آردن - AHA 7 دارای محتوی عصاره بابونه و ویتامینهای A و E
  • وزن خالص: ۴۵ گرم

کرم آلفا هیدروکسی اسید 25 درصد آردن
کرم آلفا هیدروکسی اسید 25 درصد آردن
لایه بردار و شفاف کننده
كرم لایه بردار آردن - AHA 12
كرم لایه بردار آردن - AHA 12
لایه بردار و شفاف کننده
ژل آلفائيدروكسی اسيد آردن - AHA 15
ژل آلفائيدروكسی اسيد آردن - AHA 15
لایه بردار و شفاف کننده