كرم دور چشم آردن - Liposome

كرم دور چشم آردن - Liposome


  • كرم دور چشم آردن - Liposome، مناسب انواع پوست
  • کمک به رفع خطوط ظریف و چروک های سطحی
  • كرم دور چشم آردن - Liposome، کمک به رفع تیرگی و پف اطراف دور چشم  
  • جلوگیری از افتادگی پلک ها
  • فاقد اسانس
  • 20گرم