كرم بازسازی كننده پوست آردن

كرم بازسازی كننده پوست آردن


  • مناسب جهت پوستهای حساس، تحریک شده و آسیب دیده
  • كاهش التهابات ناشي از ليزر درماني، پلينيگ و درم ابرژن
  • كمك به التيام زخمها و بريدگيها وبهبود سوختگيهای
  • خفیف تا متوسط
  • درمان كمكي به بيماريهاي التهابي پوست مانند اگزما،
  • درماتيت آتوپيك و درماتيت تماسي
  • جلوگیری از بر جای ماندن زخم، آبله مرغان و زنا
  • محتوي كمپلكس التيام دهنده معدني
  • فاقد اسانس (Fragrance Free)
  • وزن خالص: 50 گرم

كرم تقويت کننده شب Q10 آردن
كرم تقويت کننده شب Q10 آردن
ترميم و بازسازی کننده
كرم بازسازی كننده پوست آردن
كرم بازسازی كننده پوست آردن
ترميم و بازسازی کننده
كرم روغن درخت چای (Tea Tree Oil) آردن
كرم روغن درخت چای (Tea Tree Oil) آردن
ترميم و بازسازی کننده