كرم روشن كننده ويتامينه(آربوتين) آردن

كرم روشن كننده ويتامينه(آربوتين) آردن


  • مناسب جهت انواع پوست
  • رفع مؤثر لك هاي قهوه اي پوست به كمك دو فرآيند
  • لايه برداري و روشن كنندگي همزمان
  • مهار آنزیم تیروزیناز و کاهش سنترملانین
  • فاقد هیدروکینون (Hydroquinone Free)
  • محتــــوي كمپلكس روشن كننده حــــــاوي آربوتيــــن،
  • كوژيك دي پالميتات و (AHA 10%)
  • حاوي ويتامين هاي A ،C ،E جهت محافظت ازپوست در
  • برابر رادیکالهای آزاد
  • وزن خالص: 30 گرم