کرم ترمیم کننده ترک دست و پا آردن

کرم ترمیم کننده ترک دست و پا آردن


  • ترمیم کننده ترک دست و پا
  • مرطوب کننده قوی پوست
  • برطرف کننده خشکی و ترک
  • ترمیم کننده زبری ترک آرنج ، بازو، زانو، قوزک
  • و پاشنه پا
  • کرم ترمیم کننده ترک دست و پا آردن، حاوی عصاره میموزا، اوره ، اسکالن، سدیم PCA
  • کرم ترمیم کننده ترک دست و پا آردن، بدون ایجاد چربی اضافی
  • 50 گرم

لوسيون  بدن آردن
لوسيون بدن آردن
مراقبت از بدن
شیر مغذی بدن آردن
شیر مغذی بدن آردن
مراقبت از بدن