شير پاک كن پوست های خشک آردن

شير پاک كن پوست های خشک آردن


  •     شیر پاک کن پوست های خشک آردن مناسب جهت افراد با پوستهای خشک و حساس
  •     قدرت پاک کنندگی مناسب
  •     برطرف کننده بقایای مواد آرایشی و بهداشتی از سطح پوست
  •     شیر پاک کن پوست های خشک آردن رفع آلودگی های سطحی پوست
  •     افزایش لطافت، نرمی و شادابی پوست
  •     شیر پاک کن پوست های خشک آردن حاوی عصاره گیاهی هاماملیس
  •     محتوی گلیسرین و لسیتین
  •     وزن خالص: ۲۰۰ گرم