پاک کننده دوفازی آرایش چشم و لب آردن

پاک کننده دوفازی آرایش چشم و لب آردن


  • پاک کننده دوفازی آرایش چشم و لب  آردن، مناسب پوست های معمولی و حساس
  • پاک کننده آرایش های ضد آب و ماندگار
  • بدون ایجاد حساسیت و خشکی پوست
  • پاک کننده دوفازی آرایش چشم و لب  آردن، مرطوب کننده اطراف چشم جهت جلوگیری از چروک  
  • بدون اسانس
  • ۱۱۵ گرم