شیر مغذی بدن آردن

شیر مغذی بدن آردن


  • مناسب پوست های خشک و حساس
  • شیر مغذی بدن آردن, حاوی پروتئین شیر و عصاره جو دوسر
  • حاوی اوره و اسکالن
  • شیر مغذی بدن آردن, حاوی روغن های آرگان و جوانه گندم
  • وزن ۲۰۰ گرم

لوسيون  بدن آردن
لوسيون بدن آردن
مراقبت از بدن
شیر مغذی بدن آردن
شیر مغذی بدن آردن
مراقبت از بدن