کرم روز مرطوب کننده و روشن کننده حاوى ویتامین سی

کرم روز مرطوب کننده و روشن کننده حاوى ویتامین سی


تامین و حفظ طولانى مدت رطوبت مورد نیاز پوست

کمک به رفع لک هاى تیره و یکنواخت نمودن رنگ چهره

محافظت از پوست در برابر اثرات مخرب رادیکال هاى آزاد، استرس هاى محیطى و آسیب هاى ناشى از مواجهه با نور آفتاب


تقویت سد دفاعى و لایه هیدرولیپیدیک پوست، افزایش الاستیسیته و کاهش چروك هاى سطحى پوست.