اخبار CSR آردن

Alternate Text

نقش جوانان در توسعه پایدار
با جوانان به سوی آینده

خانواده سالم، جامعه سالم
چون شما بهترینید

Alternate Text
Alternate Text

خانواده سالم، جامعه سالم

چون شما بهترینید


بانوان تضمین کننده سلامت خانواده

زن محور سلامت خانواده

Women play a key role in a family's health

..............................

سلامت خانواده

به طور معمول مدیریت و برنامه ریزی سلامت خانواده را بیشتر بانوان به عهده دارند. با توجه به نقش های مختلف زنان ازجمله دوران بارداری، دوران شیردهی و پس از زایمان و حتی در دوران نوجوانی هم شرایط زنان و مردان باهم متفاوت است و هم نیازهای سلامتی افراد خانواده توسط بانوان بیشتر درک می شود.


اهمیت توانمندسازی بانوان در امر سلامت

سلامت زنان یکی از اولویت های اساسی سلامت جامعه و اهداف توسعه هزارۀ سوم است. عوامل مختلفی طی دوره های زندگی زنان بر سلامت آنها تأثیرگذار هستند. در کل فرایند توانمندسازی زنان باید به گونه ای باشد که زنان بتوانند علاوه بر سلامت خود باعث افزایش و بهبود آن شوند. توانمندسازی زنان فرایندی است که طی آن زنان برای غلبه بر موانع پیشرفت شان فعالیت هایی را انجام می دهند که باعث تسلط آن بر تعیین سرنوشت شان می شود.

Alternate Text

نقش جوانان در توسعه پایدار

با جوانان به سوی آینده


چرخ اقتصاد یک کشور

ستون فقرات جامعه

جمعیت قابل توجه در کره زمین

گنجینه ملی جامعه و دلسوزان طبیعت

آینده نگر

نیروی فعال

نقش جوانان در توسعه پایدار

فصل بیست و پنجم دستورالعمل کنفرانس بین المللی استکهلم به نقش جوانان در مدیریت بهتر و بهبود وضعیت کره زمین و خصوصا توجه به مسائل زیست محیطی اشاره دارد.

توانمندسازی جوانان

با توانمند سازی جوانان توسط دولت و دیگر سازمان های مربوطه و درگیر کردن جوانان امروزی در تصمیم گیری های کلان جامعه نقش و عملکرد آنان در تحقق توسعه پایدار پر رنگ و حائز اهمیت خواهد بود.